• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî İlân ve Reklâmlar Değişiklik 25/03/2022

25 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31789

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı; katma değer vergisi dahil, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen gazeteci derneklerinin gazetelerinde elli kuruştan, yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş beş kuruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

ad

Devamı: Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas