• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)

Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 4057)

02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31499

Karar Sayısı: 4057

Ekli “Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Mühür Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kamu kurum ve kuruluşlarında” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Birlik Başkanı,”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ad

Devamı: Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas