• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

RK – Pişmanlık ve Uzlaşma Kurumlarının Beraber Uygulandığı İlk Örnek

RK – Pişmanlık ve Uzlaşma Kurumlarının Beraber Uygulandığı İlk Örnek

Pişmanlık ve Uzlaşma Kurumlarının Beraber Uygulandığı İlk Örnek

Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ’nin doğal mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 24.02.2021 tarihli ve 22-10/140-M sayılı kararı ile açılan soruşturmanın, taraflarca ayrı ayrı sunulan uzlaşma metinlerinin Rekabet Kurulunun 14.04.2022 tarihli ve 22-17/283-128 sayılı ve 18.05.2022 tarihli ve 22-23/379-158 sayılı kararları ile kabul edilmesiyle birlikte, soruşturmanın her iki taraf bakımından da sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca her iki soruşturma tarafınca yapılan aktif işbirliği başvuruları Rekabet Kurulunca kabul edilmiş olup, takdir edilen idari para cezalarında Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında indirim uygulanmıştır.

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan uzlaşma uygulaması kapsamında Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilmekte ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilmektedir.

Ayrıca “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesinden anlaşılacağı üzere aktif işbirliği ve uzlaşma usulleri birlikte uygulanabilmektedir.

Bu kapsamda Rekabet Kurulunun adı geçen teşebbüsler hakkında vermiş olduğu karar, aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar olması bakımından önem taşımaktadır.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Devamı: RK – Pişmanlık ve Uzlaşma Kurumlarının Beraber Uygulandığı İlk Örnek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas