• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:32274

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş yeri açma ve çalışma ruhsatı” ibaresi “belge” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş yeri açma ve çalışma ruhsatına” ibaresi “alınması gereken belgeye” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “İşyeri açma ve çalışma ruhsatının” ibaresi “Söz konusu belgenin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince alınan belge

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 17 nci madde kapsamında şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca alınan belgenin 31/7/2024 tarihine kadar Kuruma sunulması zorunludur.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas