• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Seçilmiş Özelgeler

Seçilmiş Özelgeler

Seçilmiş Özelgeler

Yıllara Sari İnşaat İşlerinde SGK Teşvikleri Hangi Hesapta İzlenmelidir – Özelge 27575268-105[2020-948]-E.364352
Harcırah Ödemelerindeki Konaklama ve Yol Giderlerine İlişkin KDV Tutarlarının İndirim Konusu Yapılması ve Belge Düzeni – Özelge 27575268-105[227-2017-366]-288397
Değersiz Alacaklara İlişkin KDV İndirimi – Özelge 85550353-130[2019]-E.20611
Finansal Kiralama Kapsamında KDV Oranı – Özelge 39044742-130[Özelge]-583788
Serbest Meslek Erbabının Yapacağı Özel Bina İşyeri İnşaatının Vergi kanunları Karşısındaki Durumu – Özelge 93767041-120[8580212748]-E.102422
Serbest Meslek Erbabının Kendisine Ait Yemek Bedelini Gider Yazıp Yazamayacağı – Özelge 60938891-120.04.01[GVK: 3-1]-E.40793
Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı – Özelge62030549-120[23-2020/565]-E.843261
İkinci El Araç Ticaretinde Özel Matrah Uygulaması – Özelge 25253958-130[23-2018-84]-E.30273
Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Gelir Vergisinden İndiriminde Ücret Matrahını Oluşturan Gelir Kalemleri – Özelge 49327596-120[GVK.ÖZ.2020.11]-E.171273
Yurt Dışında Mukim Firmadan Alınan Reklam ve Pazarlama Hizmetinin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Uygulaması – Özelge 21152195-130[11-2019/2234]-E.227088
Şahsına Ait İnternet Sitesinden Elde Edilen Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi – Özelge 11355271-120.01[37-2020/22]-E.50644
Youtube’da Yayınlanan Videolarda Yer Alan Reklam Gelirlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı – Özelge 93996897-130-E.64952
personel programı

Devamı: Seçilmiş Özelgeler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas