• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SEDDK – Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15)

SEDDK – Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15)

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

12 Mayıs 2022

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNİN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM İNDİRİMİNİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE (2022/15)

Bilindiği üzere, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin “Prim indirimi” başlıklı Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası “Teminat başlangıç tarihi 1/1/2021-31/12/2022 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için 2 nci maddede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır”, ikinci fıkrası “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, birinci fıkrada belirlenen indirim oranını yeniden belirlemeye ve/veya birinci fıkrada belirlenen tarihten önce indirim uygulamasının kaldırılmasına karar vermeye yetkilidir.” hükümlerini amirdir.

Bu kapsamda, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan indirim uygulamasının 31/05/2022 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu Genelge, poliçe tanzim tarihi 01/06/2022 ve sonrası olan poliçelere uygulanır.

Kaynak: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Devamı: SEDDK – Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2. Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas