• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Sel Felaketi Dolayısıyla İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri

Sel Felaketi Dolayısıyla İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri

Sel Felaketi Mücbir Sebep Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri

1) Mücbir sebep hali 11 Ağustos 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

Mücbir sebep hali 11 Ağustos 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

2) Mücbir sebep hali hangi il ve ilçelerde geçerlidir?

Aşağıdaki yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

  • Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri,
  • Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri,
  • Bartın ili Ulus ilçesi.

3) Hangi beyanname ve bildirimler mücbir sebep hali kapsamındadır?

Mücbir sebep hali süresince,

  • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
  • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
  • Sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatılmıştır.

4) Mücbir sebep sonrası beyanname ve bildirimlerin verilme tarihleri nelerdir?

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

5) Mücbir sebep dönemi için verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin son ödeme tarihi nedir?

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece verilmeyen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6) 2021/ II. Geçici ve III. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergileri için Beyanname verilecek midir?

Hayır, verilmeyecektir.

7) Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler beyanname ve bildirimlerini verebilirler mi?

Evet, verebilirler. Buna bir engel bulunmamaktadır. Tahakkuk eden vergileri ise 31 Ocak 2022 tarihine kadar ödeyebilirler.

Ancak, mücbir sebep ilanından önce geçici vergi beyannamesinin verilmesi durumunda vergi dairesine dilekçe verilerek bu beyannamenin iptalinin talep edilmesinde fayda bulunmaktadır.

8) 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süreleri mücbir sebep kapsamına girer mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan duyuruda bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, girmediği değerlendirilmektedir.

9) Vergi borçları için ayrıca erteleme yapılır mı?

Bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

10) Gerçek faydalanıcı bildirimleri mücbir sebep kapsamına girer mi?

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu’na göre 31 Ağustos 2021 tarihine kadar verilmesi gereken ilk gerçek faydalanıcı bildirimleri mücbir sebep kapsamına girmektedir.

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER İLE UZATILMA SÜRELERİ

I-) Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannameleri ve Ödeme Tarihleri

  Dönemi Beyannamenin Normal Verilme Tarihi Beyannamenin Mücbir Sebep Hali Sonrası Verilme Tarihi Ödeme Tarihi
1-) Muhtasar

beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

2) Katma Değer Vergisi beyannameleri

3-) Damga Vergisi beyannamesi

Temmuz 2021 26/08/2021 17/01/2022 31/01/2022
Ağustos 2021 27/09/2021 17/01/2022 31/01/2022
Eylül 2021 26/10/2021 17/01/2022 31/01/2022
Ekim 2021 26/11/2021 17/01/2022 31/01/2022
Kasım 2021 27/12/2021 17/01/2022 31/01/2022

II-) Daha Önceden Tahakkuk Etmiş Ancak Vadesi Mücbir Sebep Aralığına Gelen Bazı Vergiler

  Normal Vade Tarihi Ödeneceği Tarih
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5.Taksit Ödemesi 30/09/2021 30/11/2021
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1.Taksit (peşin) Ödemesi 30/09/2021 30/11/2021

III-) Form Ba ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri

  Dönemi Bildirimin Normal Verilme Tarihi Bildirimin Mücbir Hali Sonrası Verilme Tarihi
Form Ba ve Bs Temmuz 2021 31/08/2021 17/01/2022
Ağustos 2021 30/09/2021 17/01/2022
Eylül 2021 01/11/2021 17/01/2022
Ekim 2021 30/11/2021 17/01/2022
Kasım 2021 31/12/2021 17/01/2022

1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemektedir.

2) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

IV-) e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme ve Aktarımı

1-) Yükleme Tercihi Üç Aylık Olan Mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı Uzayan Berat yükleme zamanı Uzayan Aktarım zamanı
Nisan-Mayıs-Haziran/2021 31/08/2021 15/09/2021 17/01/2022 01/02/ 2022

1-) Yükleme Tercihi Aylık Olan Mükellefler

  Normal Yükleme ve Aktarım Zamanı Uzayan Yükleme ve Aktarım Zamanı
Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı Uzayan Berat yükleme zamanı Uzayan Aktarım zamanı
Mayıs 2021 31/08/2021 15 /09/2021 17/01/2022 01/02/2022
Haziran 2021 30/09/2021 15/10/2021 17/01/2022 01/02/2022
Temmuz 2021 01/11/2021 16/11/2021 17/01/2022 01/02/2022
Ağustos 2021 30/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 01/02/2022
Eylül 2021 31/12/2021 15/01/2022 17/01/2022 01/02/2022

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: Sel Felaketi Dolayısıyla İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas