• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Duyurusu

SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Duyurusu

SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Duyurusu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURU FİYAT TARİFESİ HAKKINDA

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslara göre Kurumumuza ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerekmektedir.

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2021 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret 3.577,50TL olarak belirlenmiş olup başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde duyuru ekinde yer alan 2021 yılında için geçerli olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi”nin esas alınması hususunda,

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek : Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi

SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerine veya internet bankacılığı aracılığıyla aşağıdaki şekilde, başvuru tipine göre seçim yapılarak ücretlerin yatırılması.

ÖDEMELER ÖDEME TÜRÜ İL SEÇİMİ SEÇİLECEK BİRİMI (SAYMANLIK ADI REFERANS NUMARASI  SORGULAMA TİPİ BAŞVURU TİPİ
SGK ÖDEMELERİ BEYANLI ÖDEME ANKARA GELİR MUHEBE BİRİMİ VERGİ NUMARASI

(ÖNCELİKLİ) VEYA TC

KİMLİK NUMARASI

O 1043 GSS LİSTELERE İLAVE BAŞVURU ÜCRETİ

O 1044 GSS LİSTELERDE DEĞİŞİKLİK

BAŞVURU ÜCRETİ

O 1045 GSS TIBBİ MALZEME AİDAT ÜCRETİ

O 1046 GSS SÖZLEŞME ÜCRETİ

Devamı: SGK Başvuru Fiyat Tarifesi Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas