• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Duyurusu – Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulamasına Devam Edilmektedir

SGK Duyurusu – Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulamasına Devam Edilmektedir

Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Duyuru

Kurumumuz uygulamalarında ikincil mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Buna göre 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğlerde yer alan hükümler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 sayılı Genelgelere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmamakta olup, çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına da devam edilmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Kaynak: SGK

personel programı

Devamı: SGK Duyurusu – Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulamasına Devam Edilmektedir Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas