• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Duyurusu – Danıştay Kararı Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Hk.

SGK Duyurusu – Danıştay Kararı Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Hk.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

DUYURU

DANIŞTAY KARARI HAKKINDA

Danıştay 15. Dairesinin 2016/3373 Esasına kayden açılan daha sonradan Danıştay 10. Dairesinin 2019/7027 Esasına kayden devam eden dava sonunda verilen 03.10.2019 tarihli ve 2019/6236 K. sayılı davanın reddine dair kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21.01.2021 tarihli ve E.2020/950, K. 2021/90 sayılı kararıyla bozulması üzerine, Danıştay 10. Dairesince yapılan yeniden yargılama sonunda verilen 11.01.2022 tarihli 2021/2950 E., 2022/79 K. sayılı iptal kararı gereği,

10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği‘nin 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri, 6. maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentleri ile ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Ek-1’de yer alan Gizlilik ve Etik Kurallar Belgesinin iptaline karar verilmiş olup 08.07.2022 tarihi itibariyle uygulama bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kaynak: SGK

personel programı

Devamı: SGK Duyurusu – Danıştay Kararı Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Hk. Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas