• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Geenelgesi 2020/30 – Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Geenelgesi 2020/30 – Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Geenelgesi 2020/30 – Türkiye-Arnavutluk

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-030.01-E.8925911

Tarih: 28/07/2020

Konu : Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/30

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Genelgede bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 15 Temmuz 1998 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Genel İdari Anlaşma (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) ise 10 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da imzalanmış olup Anlaşma ve İdari Anlaşma 1 Şubat 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Yardımlarla İlgili Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde sırasıyla akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler, İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: SGK Geenelgesi 2020/30 – Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas