• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genel Yazı – Hollanda Karar Tebliği

SGK Genel Yazı – Hollanda Karar Tebliği

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-030.01-42949135

Tarih: 30.03.2022

Konu: Hollanda Karar Tebliği

GENEL YAZI

Ülkemizde ikamet eden ve Hollanda yetkili kurumunca aylık bağlanan, aylık talepleri reddedilen sigortalılara Hollanda yetkili kurumunca gönderilen bildirim yazılarının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına (YSEDB) intikal ettiği ve söz konusu bildirim yazılarının anılan Daire Başkanlığınca Ülkemiz mevzuatında tebligat hükümlerini düzenleyen 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde ilgililere tebliğ edilmek üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine (SGİM) gönderildiği, bildirim sonrası da tebligat tarihlerinin ilgili Kuruma bildirilmek üzere SGİM’lerce YSEDB’na yazı yazıldığı bilinmektedir.

Bu süreç, sigortalılara ulaşması gereken bildirimlerde süre kaybına ve dolayısıyla hak kaybına yol açabileceği gibi Genel Müdürlüğümüz iş yükünü de artırmaktadır.

Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunları görüşmek ve her iki ülke sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda İrtibat Kurumları olan Sociale Verzekeringbank (SVB) ve İşçi Sigortaları Kurumu (UWV) arasında Türkiye-Hollanda İrtibat Kurumları Toplantısı ise 4-5 Mayıs 2021 tarihlerinde dijital ortamda çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, karar tebliği, yani Türkiye’de ikamet eden Hollanda sigortalılarına gönderilen bildirim yazılarının Kurumumuz üzerinden ilgililere ulaştırılması konusu görüşülmüştür.

Yapılan müzakereler sonucu, Genel Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan Hollanda’da çalışması bulunan sigortalılar ve bunların hak sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri doğrultusundaki iş ve işlemlerin SGİM’lere devredilmiş olması nedeniyle Türkiye’de ikamet eden Hollanda sigortalılarına gönderilen bildirim yazılarının, Hollanda yetkili kurumlarınca doğrudan sigortalının ikamet adreslerinin bulunduğu ildeki SGİM’lere gönderilmesi ve tebligata ilişkin bildirilerin de SGİM’ler üzerinden Hollanda sigorta kurumuna ulaştırılması üzerinde iki ülke yetkili kurumları mutabık kalmıştır.

Bu doğrultuda, Hollanda sigortalılarına yapılacak kararların tebliği, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Hollanda İrtibat Kurumları olan Sociale Verzekeringbank (SVB) ve İşçi Sigortaları Kurumu (UWV) tarafından doğrudan sigortalının ikamet ettiği Ankara’da Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezine, İstanbul’da Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine, İzmir’de Konak Sosyal Güvenlik Merkezine, diğer illerde ise SGİM’lere gönderilmesi, sigortalıya karar tebliğinin yapılmasını mütakip söz konusu tebliğin yapıldığına dair bildirimin ise ilgili SGM’ler ya da SGİM’lerce Ankara’da bulunan Hollanda Sosyal Ataşeliğine gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu bildirim yazıların;

– Genel Yazı ekinde yer alan, iki dilde hazırlanmış olan matbu yazılarla yapılması,

– Cevabi yazılarda mutlaka Hollanda sigorta kurumunun yazı tarihinin ve işaretinin belirtilmesi,

– Kararın ilgiliye tebliğ edilememesi durumunda tebliğ edilememe gerekçesinin Türkçesi, yurtdisitercume@sgk.gov.tr adresine gönderilerek çevirisi yaptırıldıktan sonra gerekçenin, Türkçe ve İngilizce olarak bildirim yazısına yazılması,

– Hollanda Sosyal İşler Ataşeliğine gönderilecek yazıların asgari sosyal güvenlik il müdür yardımcısınca imzalanması

gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, Hollanda sigorta kurumları karar yazılarını ilgililerin ikamet adresinin bulunduğu SGİM’lere gönderecek olmakla birlikte çeşitli sebeplerle Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş Hollanda karar yazıları eskiden olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzce SGİM’lere gönderilmeye devam edilecek olup karar sonrası bildirim yazıları ise SGİM’lerce yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Hollanda Sosyal Ataşeliğine gönderilecektir.

Diğer yandan, 1 Temmuz 2021 tarihinde Hollanda Ataşeliğinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereğince iki ülke yetkili kurumları arasında gerçekleştirilen yazışmalarda TH/210 formülerinin kullanılmamasına karar verilmiştir.

Hollanda kurumları ile yapılacak diğer yazışmalarda ise 30.03.2021 tarihli duyuru ekinde yer alan yazışma örneklerinin kullanılmasına devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTUZUN

Genel Müdür

Ek: Matbu yazı örneği ( 2 sayfa)

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: SGK Genel Yazı – Hollanda Karar Tebliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas