• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genel Yazı – Sözleşmeli Ülkelerden Talep Edilen Hizmet Belgeleri

SGK Genel Yazı – Sözleşmeli Ülkelerden Talep Edilen Hizmet Belgeleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.99-E.7774458

Tarih: 02/07/2020

Konu : Sözleşmeli Ülkelerden Talep Edilen Hizmet Belgeleri

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE /SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

İlgi: (a) 02/03/2020 tarihli ve E.3707363 sayılı yazı (b) 21/05/2020 tarihli ve E.6171378 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazılar ile sözleşmeli ülkelerde geçen sürelerini borçlanmak isteyenlerin bu sürelerini gösterir belgelerini Kurumumuz aracılığı ile temin etme taleplerinin bulunduğu, Kurumumuz ve sözleşmeli ülkeler arasında bu amacı gerçekleştirmeye yönelik yapılan yazışmaların biran önce sonuçlandırılmasının önem arz ettiği belirtilmiş olup, sosyal güvenlik il müdürlüğünüzce/sosyal güvenlik merkezinizce bu yöntem ile doğrudan Almanya’dan ve Genel Müdürlüğümüz üzerinden diğer sözleşmeli ülkelerden belge talep edilen ve talep edilmesi gereken dosyalara ilişkin bilgilerin ekte bulunan tablolara işlenerek Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi talimatlandırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan doğrudan Almanya’dan ve Genel Müdürlüğümüz üzerinden diğer sözleşmeli ülkelerden belge talep edilen ve talep edilmesi gereken dosyalara ilişkin bilgilerin yer aldığı tablolar üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bu dosyalara ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Buna göre, 08.06.2011 tarihli 2011/48 sayılı Genelgenin “1.4 Yazılı istekte bulunmak” başlığı altında “Borçlanma için belgelendirme ve tahakkuk eden borcun üç ay içinde ödenme mecburiyeti dikkate alındığında, Kurumun yazılı bildirisine rağmen eksik bilgi, beyan ve belgelerini üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak, borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Bu durumda olanların borçlanma işlemi, yeni bir Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesine göre sonuçlandırılacaktır. Söz konusu üç aylık sürenin belirlenmesinde ilgili yazının Kurumdan çıkış tarihi esas alınacaktır.” hükmü ve 7186 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerin açıklandığı 15.08.2019 tarihli ve “Yurt dışı borçlanma işlemleri” konulu ve 2019/16 sayılı Genelgede böyle bir düzenlemeye yer verilmediği hususu dikkate alınarak 01.08.2019 tarihinden önce sözleşmeli ülkelerde geçen sürelerini borçlanmak için Kurumumuza başvuran ve borçlanmaya esas belgesini Kurumumuz aracılığı ile temin etmek isteyen sigortalılara, son bir defaya mahsus olmak üzere eksik belgelerini tamamlamalarına yönelik 3 aylık süre verildiğini belirten yazı hazırlanacak ve söz konusu yazı iadeli-taahhütlü olarak gönderilecektir.

Sigortalıya gönderilen yazıda; Kurumumuz aracılığı ile sözleşmeli ülkeden hizmet belgesinin talep edildiğine, ancak henüz Kurumumuza ulaşan bir belge olmadığına, bu yazının sigortalıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde borçlanmaya esas hizmet belgesinin Kurumumuza ibraz edilmesi gerektiğine, tebliğ tarihi esas alınarak belirlenecek olan 3 aylık süre içinde borçlanmaya esas hizmet belgesinin gönderilmemesi halinde borçlanma başvurusunun geçersiz sayılacağına dair bilgiye yer verilecektir.

Söz konusu yazı, gerek doğrudan Almanya’dan gerekse Genel Müdürlüğümüz üzerinden belge istenmiş olan üniteniz dahilindeki tüm sigortalılara gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür V.

Devamı: SGK Genel Yazı – Sözleşmeli Ülkelerden Talep Edilen Hizmet Belgeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas