• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/18 – Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/18 – Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/18 – Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-030.01-E.7046933

Tarih: 16/06/2020

Konu : Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2020/18

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 5/5/2017 tarihinde Moldova’nın Kişinev şehrinde imzalanmıştır. Anlaşma ve İdari Anlaşma 1/6/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat ile İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde; tanımlar, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde; Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

.

Haber Arası Reklam

Devamı: SGK Genelgesi 2020/18 – Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas