• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/27 – Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/27 – Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/27 – Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 15591373-010.06.01-E.8381822

Tarih: 14/07/2020

Konu: Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/27

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Genelgede bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 2/10/2003 tarihinde imzalanarak 28/4/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma ise, anılan Anlaşmanın 25 inci maddesi gereği imzalandığı tarih olan 30/6/2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Çek Cumhuriyetinin ismi “Çekya” olarak değiştiğinden Genelgede ülke ismi Çekya olarak kullanılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat Hakkında Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı belirlenmiş olup, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, gemi adamları ve diplomatik temsilcilik görevlileri ile kamu görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde; hastalık ve analık sigortası, ölüm yardımı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları, işsizlik yardımları ve aile yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde; Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: SGK Genelgesi 2020/27 – Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas