• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/28 – Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı

SGK Genelgesi 2020/28 – Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı

SGK Genelgesi 2020/28 – Türkiye-Kebek

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-724.01.02-E.8876925

Tarih: 27/07/2020

Konu : Türkiye – Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı

GENELGE

2020/28

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti arasında 21 Kasım 2000 tarihinde Kebek’te imzalanan Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakat 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mutabakatın uygulanmasına ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme” ise, söz konusu İdari Düzenlemenin 9 uncu maddesi gereğince Mutabakat ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakat; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler, Yardımlara İlişkin Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 (beş) kısımdan oluşmaktadır:

Birinci kısımda, Mutabakattaki terimlerin açıklamaları, Mutabakatın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceği,

İkinci kısımda, kendi hesabına çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası bir nakliye firması tarafından istihdam edilen gemi veya uçak personeli ile devlet hizmeti görenlerin, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması bakımından akit taraflardan hangisinin mevzuatına tabi tutulacağına ilişkin şart ve koşullar ile geçici görevlilerin tabi olduğu azami süre,

Üçüncü kısımda, sağlanacak yardımların mevzuatsal kapsamına, söz konusu yardımlara hak kazanma noktasında iki akit ülkede geçen sürelerin birleştirilmesine, akit ülke mevzuatlarından sağlanan yardımların uygulanması noktasındaki usul ile esaslara ve üçüncü taraf mevzuatına göre geçen sürelerin hangi şartlarda değerlendirileceği,

Dördüncü kısımda, çeşitli hükümler başlığı altında; İdari Düzenleme yapılması, yardım talebi, yardımların ödenmesi, talep, bildirim veya itiraz usul ve yöntemi, tıbbi kontroller, gider ve vizeden bağışıklık, kişisel nitelikli bilgilerin korunması, idari yardımlaşma, kurumlar arası ödemeler, haberleşmeler ile Mutabakatın yorumundan ve uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yöntemi,

Beşinci kısımda, Mutabakatın uygulanmasına ilişkin geçici hükümler, Mutabakatın yürürlüğe girmesi, yürürlükte kalma süresi ve feshine ilişkin hükümler, yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

ad

Devamı: SGK Genelgesi 2020/28 – Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas