• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/29- Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Mutabakatı

SGK Genelgesi 2020/29- Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Mutabakatı

SGK Genelgesi 2020/29- Türkiye-Norveç

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-030.01-E.8877213

Tarih: 27/07/2020

Konu : Türkiye – Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/29

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında 20 Temmuz 1978 tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1 Haziran 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Türkiye ile Norveç Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise, söz konusu İdari Anlaşmanın 15 inci maddesi gereğince Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; Genel Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 3 (üç) bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, Sözleşmedeki terimlerin açıklamaları, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceği ve bu durumun istisnaları,

İkinci bölümde, hastalık ve analık yardımları, aile tahsislerine hak kazanma, işsizlik yardımına hak kazanma, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalıkları hakkındaki düzenlemeler ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan yardımlar,

Üçüncü bölümde ise, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen:

1. Akit Taraflar: Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığını,

2. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

3. Mevzuat: Bu Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen sosyal güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin kanunlar, tüzükler ve diğer hukuki mevzuatı,

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

ad

Devamı: SGK Genelgesi 2020/29- Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Mutabakatı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas