• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/31 – Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/31 – Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/31

Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.06.01-E.9122870

Tarih: 05/08/2020

Konu : Türkiye Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/31

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara’da ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise 6 Mayıs 2004 tarihinde Bakü’de imzalanmıştır. Sözleşme ve İdari Anlaşma 09.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemiz açısından, 1 Haziran 2000 tarihinde 4447 sayılı Kanunla yürürlüğe konulan “işsizlik sigortası” hükümlerinin, Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ve bu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma’ya dahil edilmesini sağlayan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşme” 18 Eylül 2006 tarihinde Bakü’de imzalanarak 14 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat ile İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Tıbbi Kontrol, Çeşitli Hükümler ile Geçici Hükümler olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde; tanımlar, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde; tıbbi kontrole ilişkin hükümler,

Beşinci bölümde; Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Altıncı bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

 

Devamı: SGK Genelgesi 2020/31 – Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas