• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/32 – Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/32 – Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/32

Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.06.01-E.9153770

Tarih: 05/08/2020

Konu : Türkiye – Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/32

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Genelgede bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 11/12/1998 tarihinde İzmir’de imzalanmıştır. Sözleşme ve İdari Anlaşma 20/11/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Tıbbi Kontrol, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, Sözleşmedeki terimlerin açıklamaları, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, Sözleşmeye göre sağlanan yardımların ihracına ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık ve

telekomünikasyon personeli, gemi adamları, bir akit tarafın resmi kuruluşlarında veya temsilciliklerinde çalışanlar ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, hastalık ve analık yardımları, protezler ve ilgili tıbbi yardımlar ile para yardımları ve analık halinde iş göremezlik ödeneklerine ilişkin düzenlemeler ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan yardımlar ve bu yardımların hesaplanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, aile yardımları ve işsizlik yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, iş göremezlik durumunun tespiti için gerekli olan tıbbi kontrollere ilişkin hükümler,

Beşinci bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Altıncı bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresine ilişkin hükümler

yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

 

Devamı: SGK Genelgesi 2020/32 – Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas