• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/33 – Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/33 – Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/33

Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-030.01-E.9180498

Tarih: 06/08/2020

Konu : Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2020/33

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup Anlaşma ve İdari Anlaşma 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Yardımlarla İlgili Hükümler, Muhtelif Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, tanımlar, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, yardımların ihracı ve sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, gemide çalışanlar ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ve yardımların hesaplanmasına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: SGK Genelgesi 2020/33 – Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas