• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/34 – Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/34 – Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/34

Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.06.01-E.9713266

Tarih: 19/08/2020

Konu : Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/34

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında ilk olarak 20/3/1976 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 20/8/1976 tarihli ve 15683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/10/1976 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Anlaşma 31/8/1985 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında 13/9/1984 tarihinde Trablus’ta imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ise 11/3/1985 tarihli ve 18691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/9/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma 9/8/1985 tarihinde İstanbul’da imzalanarak 17 nci maddesine istinaden Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; tanımlar, uygulamada mütekabiliyet esası, diğer ülkede çalışan işçilerin tabi olacakları mevzuat, yürürlükten kalkan Anlaşmaya istinaden kazanılmış haklar, idari yardımlaşma, anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve yürürlük maddelerinden oluşmaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen;

1. Akit taraflar: Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesini (Libya AHSC),

2. Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

3. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

4. Mevzuat: Sosyal güvenlik yardımlarına ilişkin olarak akit taraf ülkelerinde yürürlükte bulunan mevzuat ile gelecekte yürürlüğe girecek olan kanun, tüzük ve yönetmelikleri,

5. Yetkili makam: Türkiye Cumhuriyeti bakımından Aile, Çalışma ve Sosyal

Tamamı İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: SGK Genelgesi 2020/34 – Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas