• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/36 – Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/36 – Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/36

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-030.01-E.10074556

Tarih: 27/08/2020

Konu : Türkiye / Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/36

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında 6/7/1999 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1/3/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 29 uncu maddesi gereği her iki akit tarafın yetkili makamlarınca Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma 30/5/2003 tarihinde imzalanmıştır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm, genel hükümleri içermekte olup sırasıyla akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler

yer almaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen:

1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

2. Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

3. Sözleşme: Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesini,

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/36 – Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas