• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/37 – Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/37 – Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/37

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-010.06.01-E.10293676

Tarih: 01/09/2020

Konu : Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/37

Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı arasında 20 Kasım 2003 tarihinde Lüksemburg’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 27/10/2004 tarihli ve 25626 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma ise, anılan İdari Anlaşmanın 33 üncü maddesi gereği Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm, genel hükümleri içermekte olup sırasıyla akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulmasına, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine, isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanların, geçici görevlilerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve işsizlik yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler

yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/37 – Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas