• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/38 – Türkiye Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/38 – Türkiye Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/38

Türkiye Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 15591373-030.01-E.10590397

Tarih: 08/09/2020

Konu : Türkiye – Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2020/38

Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 19 Haziran 1998 tarihinde imzalanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Düzenleme ise, anılan İdari Düzenlemenin 8 inci maddesi gereği Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat ile İlgili Hükümler, Yardımlarla İlgili Hükümler, İdari ve Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Nihai Hükümler olmak üzere 5 kısımdan oluşmaktadır.

Birinci kısımda; Anlaşmadaki terimlerin açıklamaları, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu ve sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine dair hükümler,

İkinci kısımda; çalışanların, geçici görevlilerin, gemi personellerinin, karşı akit ülkede devlet hizmeti görenlerin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırları ile Kanada mevzuatı açısından ikamet sürelerinin tanımı,

Üçüncü kısımda; sağlanacak yardımlar ve bu yardımlardan yararlanmak için iki akit ülkede geçen çalışmaların birleştirilebileceği, akit ülke mevzuatlarından sağlanan yardımlar ve üçüncü ülkede geçen sürelerin de değerlendirilmesi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yardımlardan yararlanmak için iki akit ülke çalışmalarının birleştirilebileceğine, tam veya sözleşme aylığı bağlanma şekillerine ilişkin hükümlerle bir (1) yıldan az çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilişkin hükümler,

Dördüncü kısımda; İdari Düzenleme ile Anlaşmanın uygulanmasının sağlanması ve Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci kısımda ise; Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

Devamı: SGK Genelgesi 2020/38 – Türkiye Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas