• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2020/40

Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-724.01.02-11689791

Tarih: 30.09.2020

Konu : Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2020/40

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın 43 üncü maddesi uyarınca, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte; 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ile 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma” ve yeni İdari Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Aralık 1988 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 9/3/1987 Tarihli Anlaşmanın Uygulama Şekillerine Dair İdari Düzenleme” yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatın Belirlenmesi, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, tanımlar, Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, yardımların ihracı ve sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, gemide çalışanlar ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2020/40 – Türkiye KKTC Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas