• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2020/47 – Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/47 – Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

SGK Genelgesi 2020/47

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-15591373-010.06.01-14167198

Tarih: 19.11.2020

Konu: Türkiye – Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2020/47

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti arasında 25 Ocak 2007 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” ise, söz konusu İdari Anlaşmanın 18 inci maddesi gereğince Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 (beş) bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, Sözleşmedeki terimlerin açıklamaları, Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, uygulanacak mevzuat açısından genel kurallar ile geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmeleri personeli, deniz taşıtlarında çalışan personel ile diplomatik misyonlar ve konsolosluk görevlilerinin, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması bakımından Akit Taraflardan hangisinin mevzuatına tabi tutulacağına ilişkin şart ve koşullar ile geçici görevlilerin tabi olduğu süreye ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları, işsizlik yardımları ve aile yardımlarına ilişkin hükümler, Dördüncü bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Eki İçin Tıklayınız

ad

Devamı: SGK Genelgesi 2020/47 – Türkiye-Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas