• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

SGK Genelgesi 2021/22 – Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2021/22 – Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması

SGK Genelgesi 2021/22

Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-15591373-010.99-26554258

Tarih: 21.06.2021

Konu : Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması

GENELGE

2021/22

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 17/10/2017 tarihinde Varşova’da imzalanarak 31/01/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7210 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olup 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin esasların belirlendiği, Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma, söz konusu İdari Anlaşmanın 9 uncu maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İdari Anlaşmanın 2 nci maddesinin ikinci fırkası uyarınca Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere formüler çalışmaları başlamış olmakla birlikte formülerin ihdası henüz gerçekleşmemiştir. Anlaşmanın uygulanması hakkında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Farklı Yardım Kategorilerine Yönelik Ayrıntılı Hükümler, Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 4 (dört) bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, Anlaşmada yer alan terimlere ilişkin tanımlar, Anlaşmanın kapsamında yer alan mevzuat ve Anlaşmanın uygulanacağı kişiler, muamele eşitliği ve yardımlara ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanların, geçici görevlilerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, işsizlik yardımları, aile yardımları, hastalık ve analık yardımları, aylıklar, iş kazası ve meslek hastalığı yardımları ile cenaze yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler yer almaktadır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ekleri İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: SGK Genelgesi 2021/22 – Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas