• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2

Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2

Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2

03/02/2022

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

1) Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık söz konusu miktarı, Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

2) Bu kapsamda, kuruluş işlemlerini tamamlayarak bu Genelgenin yayımı tarihinden sonra ilk ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, sigorta kooperatiflerinin (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri ekte belirtilen baz sermaye tutarından az olamaz. Ayrıca, baz sermayeye ilave olarak bu şirketler ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için ekte yer alan tabloda belirlenen minimum sermaye tutarlarını ödemek zorundadır.

3) Ödenmiş sermayenin nakden ödenmiş olması gerekir.

4) Bu Genelge ile Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2021/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

5) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK: Minimum sermaye tutarlarını gösterir tablo

Sigorta Şirketlerinin Kuruluşlarında Aranan Minimum Sermaye Tutarları

Hayat Dışı Grubu Tutar (TL)
1 Kaza (meslek hastalıkları dahil) 10.000.000
2 Hastalık/Sağlık 20.000.000
3 Kara araçları 30.000.000
4 Raylı araçlar 10.000.000
5 Hava araçları 10.000.000
6 Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları) 10.000.000
7 Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar) 15.000.000
8 Yangın ve doğal afetler 15.000.000
9 Genel zararlar 15.000.000
10 Kara araçları sorumluluk 120.000.000
11 Hava araçları sorumluluk 15.000.000
12 Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları) 15.000.000
13 Genel sorumluluk 30.000.000
14 Kredi 30.000.000
15 Kefalet 30.000.000
16 Finansal Kayıplar 10.000.000
17 Hukuksal Koruma 5.000.000
18 Destek 5.000.000
Branşlar İçin Gerekli Sermaye 395.000.000
Baz Sermaye 40.000.000
Toplam Sermaye Gereksinimi 435.000.000
Hayat Grubu Tutar (TL)
1 Hayat 250.000.000
a) irat ödemeleri 200.000.000
b) Diğerleri 50.000.000
2 Kaza (meslek hastalıkları dahil) 10.000.000
3 Hastalık/Sağlık 20.000.000
4 Tontin 5.000.000
Branşlar İçin Gerekli Sermaye 285.000.000
Baz Sermaye 40.000.000
Toplam Sermaye Gereksinimi 325.000.000
Reasürans Grubu Tutar (TL)
1 Hayat Dışı Grubu 80.000.000
2 Hayat Grubu 80.000.000
Baz Sermaye 40.000.000
Toplam Sermaye Gereksinimi 200.000.000

Kaynak: SEDDK

Devamı: Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge 2022/2 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas