• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Şirketler, Döviz ve Altın Bozdurursa Vergi Ödemeyecek – Talha APAK, YMM

Şirketler, Döviz ve Altın Bozdurursa Vergi Ödemeyecek – Talha APAK, YMM

Şirketler, Döviz ve Altın Bozdurursa Vergi Ödemeyecek

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı
t.apak@apakymm.com

TL tasarruflarını güçlendirme düzenlemesinde şahıslardan sonra kurumlara da vergi istisnası geldi. Kurumların döviz ve altın hesaplarındaki varlıkları TL’ye dönüştürmesi şartıyla oluşan kur farkı veya değer artış kazançları, vergiden istisna olacak…

TBMM’de 20/01/2022 tarihinde kabul edilen 7352 Sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihi olan 17/02/2022 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, oluşan kur farkları ve değer artışı kazançları kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

YASAL DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Konu kapsamı, 7352 sayılı Kanununun 2. maddesiyle düzenlenmiş olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. maddesinin özeti aşağıdaki gibidir:

1) Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır:

a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.

2) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

3) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ BEKLENİYOR

Görüldüğü gibi; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların ve altınların 17.02.2022 tarihine kadar bozdurmaları halinde 2021 yılı kurum kazancına isabet eden kur farkı ve değer artışı, kurumlar vergisine tabi olmayacak. Aynı şekilde 31.12.2021 bilançolarında yer alan yabancı paraların ve altınların 2022 yılı sonuna kadar bozdurmaları halinde bozdurma tarihi itibariyle oluşan kurum 2022 yılı kazancına isabet eden kur farkı ve değer artışı, kurumlar vergisine tabi olmayacak.

2022 yılı sonuna kadar açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Ancak; 31.12.2021 tarihli “bilançolarda yer alan yabancı paralar” ibaresi, sadece şirketlerin banka hesabında yer alan paraları mı kapsayacak? Yoksa kasa hesabında, yurt içi veya yurt dışı alacaklar hesabında veya diğer çeşitli aktif hesaplarda yer alan yabancı paraları da kapsayacak mı? Benzeri soruların cevabı ise beklenen tebliğ ile netleşmiş olacaktır.

İktibas: Paradergi

personel programı

Devamı: Şirketler, Döviz ve Altın Bozdurursa Vergi Ödemeyecek – Talha APAK, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas