• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Son Gün Hatırlatmaları

Son Gün Hatırlatmaları

Son Gün Hatırlatmaları

2022 yılı emlak vergisi birinci taksitinin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u nispetinde ayrıca “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilmekte ve ilgili belediyece emlak vergisiyle birlikte tahsil edilmektedir.

Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin emlak vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2022 Günü Sona Eriyor

Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisan 2022 ve kurumlar vergisi mükellefleri için 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir. Bu şekilde alınan vergi levhalarını, vergi dairesi veya meslek mensuplarımız ayrıca imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir.

Mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 2022 yılı için 500 TL olarak belirlenmiştir.

Basit usule tabi mükelleflerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren GVK’nın 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceğinden, bu kapsamda bulunan mükelleflerin ticari kazançları üzerinden vergi tarhiyatı yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, ticari kazançları vergi tarhına esas olmayan basit usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

 

Devamı: Son Gün Hatırlatmaları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas