• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması (Karar Sayısı: 5815)

21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31899

Karar Sayısı: 5815

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

20 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar” ibaresi “kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)’in 4 üncü satımım;

a) “HİZMET” sütunu “Sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı, eser başı ve yürütülecek diğer sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “ADET” sütununun “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için” kısmına “Figüran 3.360 adam/ay” satırından önce gelmek üzere “-65 yaş üstü sanatçı (yılda 30 kişiyi geçmemek üzere),” satın eklenmiştir.

c) “TAVAN ÜCRET” sütununun sonuna “*65 yaş üstü sanatçı için saat ücreti: 295 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar” satın eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

ad

Devamı: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas