• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Şubat 2022 – Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Şubat 2022 – Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Şubat 2022 – Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Değerlendirmeler

Şubat 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2022 verilerine göre varlıklar 1.077 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 2.006 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 119.924 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2022 dönemine göre 929 milyon ABD doları artmıştır.

Şubat 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.853 milyon ABD doları ve 154 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları 798 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.077 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.465 milyon ABD doları, 131 milyon ABD doları ve 410 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.006 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2022 dönemine göre 1.531 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 66 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 459 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 82 milyon ABD doları artmıştır.

Şubat 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 132.957 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 80.327 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 52.630 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ocak 2022 dönemine göre 1.067 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyindedir.

İnfoGrafik İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

Merkez Bankasının oluşturduğu bu tablo; Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışındaki yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine ve taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlar.

Kaynak: TCMB

Devamı: Şubat 2022 – Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas