• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Sürdürülebilir Bankacılık

Sürdürülebilir Bankacılık

Sürdürülebilir Bankacılık

Basın Açıklaması

Kurumumuz, tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülkemizin Paris İklim Anlaşması uyarınca bulunduğu karbon emisyon azaltımı taahhütlerinin yerine getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir bankacılığın geliştirilmesini stratejik bir hedef olarak belirlemiştir. Ayrıca, Kurumumuzun 5411 sayılı Bankacılık Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, iklim değişiminin ve düşük karbon ekonomisine geçişin bankacılık sektörü ve diğer finansal sektör kuruluşları üzerinde oluşturulacağı risklerin ölçülmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda, Kurumumuz personeli tarafından ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülebilir bankacılığın altyapısının oluşturulması ve iklimle bağlantılı finansal risklerin yönetimi konularına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan, bahse konu alanla ilgili şimdiye kadar hazırlanan dokümanların ve ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmaların finansal sektör kuruluşları, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflarla paylaşılmasının iklim riskleri ile ilgili çalışmaların yaygınlaşmasına ve yeşil finansman faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, Kurumumuz internet sitesine “Sürdürülebilir Bankacılık” başlıklı bir bölüm eklenmiş olup, https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/35 bağlantısından erişilebilecek olan bu sayfada, yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, çalışma dokümanları ve sunumlar ilgililerin erişimine açılmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekler

Kaynak: BDDK

Devamı: Sürdürülebilir Bankacılık Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas