• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Amme Alacaklar etiket arşivi

AMME ALACAKLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

AMME ALACAKLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN BAZILARINA
AŞAĞIDA YER VERİLMİŞTİR;
Bu ekleme ile Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerince menkul ve gayrimenkuller üzerine konulan
hacizlerin hangi koşullarda kaldırılacağı düzenlenmiştir. Hacizli menkul ve gayrimenkullerin değerinin
%10 fazlasının ödenmesi ile haciz kaldırılabilecektir. Ancak uygulamada borçtan daha fazla haciz
konulması gündeme gelebilmektedir. Kanun bu değişiklikle ödeme aşamasında borçların toplamı ile
sınırlama getirmiştir. Maddenin uygulanmasına ilişkin ikincil düzenleme Maliye Bakanlığı’nca
çıkarılacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girme tarihi 1 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir