• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Denetim etiket arşivi

Bağımsız Denetçi Ve Çalışma Sistemim

Bağımsız denetim görevindeki tüm personel mesleki sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız, dürüst ve tarafsız olmalı, gizlilik ve profesyonel davranış ilkelerine uygun davranmalı, mesleki yeterlilik, güvenilirlik, özen ve titizliğe sahip olmalıdır.
Herhangi bir bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak hazırlanmış çalışma kağıtları ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrak, kuruluşumuz tarafından en az on iki yıl süre ile saklanmalıdır.
Bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçiler, denetim sona erdiğinde sorumlu ortak baş denetçi tarafından görev raporu düzenlenmesi suretiyle değerlendirilmelidir.
Bağımsız denetçiler, kaliteli bir denetim çalışması gerçekleştirmek için azami gayret göstermek, denetim kalitesini sağlayacak ve koruyacak ilkeleri uygulamak zorundadır.
Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye düşürebilecek bir durumun varlığı halinde, gerekli bildirimler yapılmalıdır.