• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

üye ülke etiket arşivi

OECD Vergi Modeli

OECD Konseyince tavsiye edildiği üzere, üye ülkeler vergi anlaşmalarını müzakere ederken, daha sonra revize ederken ve nihayet bu anlaşmaları uygularken, OECD Vergi Anlaşması Modelinin metnine, yorumuna, rezervlere uygun hareket etmelidir. Zaman zaman Model Anlaşma metni ve yorumu değişirken, üye ülkeler de rezervlerini ve gözlem notlarını (observation) gözden geçirip, yenilemelidir.