• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Vergi etiket arşivi

2021 Vergi Dilimleri

2021 Vergi Dilimleri

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

24.000 TL’ye kadar % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası % 40

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

24.000 TL’ye kadar % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası % 40
personel programı

Devamı: 2021 Vergi Dilimleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

OECD Vergi Modeli

OECD Konseyince tavsiye edildiği üzere, üye ülkeler vergi anlaşmalarını müzakere ederken, daha sonra revize ederken ve nihayet bu anlaşmaları uygularken, OECD Vergi Anlaşması Modelinin metnine, yorumuna, rezervlere uygun hareket etmelidir. Zaman zaman Model Anlaşma metni ve yorumu değişirken, üye ülkeler de rezervlerini ve gözlem notlarını (observation) gözden geçirip, yenilemelidir.

OECD Vergi Anlaşması Modeli

Sürekli olarak yenilenen OECD Vergi Anlaşması Modelinin en son metni 21 Kasım 2017 tarihinde OECD Konseyinde onaylanmıştır. Böylece, 1992 yılında ilk versiyonu yayınlanan OECD Vergi Anlaşması Modelinin en sonuncusu da uluslararası vergi hukukuna kazandırılmış olmaktadır.

Vergi Uyuşmazlıkları Ve Çözümü

Uzlaşma
Haciz, tecil, terkin
Vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık