• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:7) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:7) Resmi Gazete’de Yayımlandı

14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:C Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı %24’ten %36’ya çıkarılmış ve tecil faizi oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas