• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Değişiklik 05/02/2021

05 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31386

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yeni alınacak belgelerin süresi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan takograf servis hizmetleri onay belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025 tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/2/2012 28204
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/5/2014 29015
2- 17/11/2015 29535
3- 14/5/2016 29712
4- 10/6/2017 30092
5- 8/11/2018 30589
6- 11/10/2019 30915

 

Devamı: Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas