• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

Sayı: 
E-39044742-130[Özelge]-1123617
Tarih: 
16/12/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-1123617

16.12.2021

Konu

:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

17/08/2021 tarihli ve 4022400 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pazarlama izni verilen veteriner tıbbi ürünlerinin imalatı için izin sahibi firmalarla Şirketiniz arasında fason üretim sözleşmesi yapıldığı, pazarlama izin belgelerinde üretim yeri ve tesisi olarak Şirketinizin tanımlı olduğu belirtilmekte ve söz konusu veteriner tıbbi ürünlerinin pazarlama izinlerinin sahibi olmasa dahi üretimini gerçekleştirecek olacak Şirketinizce, bu malların imalatında kullanılacak "atropin sülfat" isimli etkin maddenin aynı Bakanlıktan alınan izin kapsamında ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/20 nci sırasında; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler" sayılmış ve bu malların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür.

 

Buna göre, özelge talep formu ve eklerine konu edilen veteriner tıbbi ürünleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen pazarlama izin belgelerinde üretim yeri ve tesisi olarak Şirketiniz tanımlandığından ve "atropin sülfat" bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin madde olarak belirtildiğinden, söz konusu etkin maddenin aynı Bakanlıktan alınan uygunluk belgesi kapsamında Şirketinizce ithaline %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas