• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri Türkiye – AB Ülkeleri – Ekim 2023

Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri Türkiye – AB Ülkeleri – Ekim 2023

Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri Türkiye – AB Ülkeleri – Ekim 2023

» Bu çalışmada, bankacılık sektörü ve finansal sektörün temel büyüklüklerinin gelişmiş ve gelişmekte olan AB ülkeleri ile kıyaslanması amaçlanmıştır.

» Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

» Bu çalışma, Avrupa Merkez Bankası (ECB), BDDK ve IMF tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

» Çalışmada yer alan AB gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ortalamaları seçilen ülkeler kapsamında hesaplanmıştır.

AB: Avrupa Birliği

AB-GOÜ: Avrupa Birliği Gelişmekte olan Ülkeler (Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan sınıflamada yer alan, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan ve Hırvatistan ülkeleri yer almaktadır.)

AB-GÜ: Avrupa Birliği Gelişmiş Ülkeler

Veriler 2022 yılı itibarıyladır.

Genel Değerlendirme – I

2022 yılı itibarıyla, Türkiye;

» 28 ülke arasında milli geliri en büyük 6’ıncı ekonomidir.

» Nüfusa göre ilk sırada yer almaktadır.

» Kişi başına gelir 8,9 bin eurodur. AB ortalaması olan 35,5 bin euro, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 16,4 bin eurodur.

» Bankacılık sektörü 720 milyar euro olan aktif toplamı ile 13’üncü sıradadır. AB ortalaması 1.552 milyar euro, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 221 milyar euro’dur.

» Toplam aktiflerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 96 düzeyindedir. AB ortalaması yüzde 274, AB gelişmekte olan ülke ortalaması ise yüzde 87 düzeyindedir.

» Kredilerin* gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 50’dir. AB ortalaması yüzde 169, AB gelişmekte olan ülke ortalaması ise yüzde 52 düzeyindedir.

*: Mali sektöre verilenler dahil krediler, (krediler+ bankalardan alacaklar)

Genel Değerlendirme – II

2022 yılı itibarıyla, Türkiye;

» Kredi*/mevduat oranı yüzde 85 ile AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 84’e yakındır. AB ortalaması yüzde 107’dir.

» Mevduatın gayri safi yurtiçi hasılaya oranın yüzde 59’dur . AB ortalaması yüzde 159, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 61’dir.

» Yüzde 62 olan mevduatın pasifler içindeki payı AB ortalaması olan yüzde 58’nin üzerindedir.

» Bankacılık sektörü 71 milyar euro ile özkaynak büyüklüğünde 11 ’inci sıradadır. AB ortalaması 108 milyar euro, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 25 milyar eurodur.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri Türkiye – AB Ülkeleri – Ekim 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas