• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Temmuz 2020 Kurulan ve Kapanan Şirketler

Temmuz 2020 Kurulan ve Kapanan Şirketler

Temmuz 2020 Kurulan ve Kapanan Şirketler

2020 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %6,32 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %6,32 kurulan kooperatif sayısı %56,10 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,46 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %35,34 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,71 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı %50,00 oranında azalmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %41,75 artış oldu.

 • 2020 yılı Temmuz ayında, 2019 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı %41,75 kurulan kooperatif sayısı %84,62 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %57,86 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Temmuz ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %34,50 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %1,60 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %90,43 oranında azalış olmuştur.

2020 yılının ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %14,38 oranında arttı.

 • 2020 yılının ilk yedi ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında %14,38 kurulan kooperatif sayısında %26,32 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %28,70 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılının ilk yedi ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %9,33 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %15,31 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %38,11 oranında azalış gözlenmiştir.

2020 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
TEMMUZ

2020

 HAZİRAN       

    2020

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) TEMMUZ 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- TEMMUZ

  (7 Aylık)

2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 10.202 9.596 6,32 7.197 41,75 47.173 53.957 14,38
Kooperatif 192 123 56,10 104 84,62 646 816 26,32
Ger.Kişi Tic.İşl. 3.053 3.335 -8,46 1.934 57,86 13.422 17.274 28,70
Tasfiye Şirket 1.250 1.242 0,64 1.231 1,54 8.182 8.130 -0,64
Kooperatif 11 11 0 211 -94,79 594 180 -69,70
Kapanan** Şirket 1.505 1.112 35,34 1.119 34,50 6.632 7.251 9,33
Kooperatif 9 18 -50,00 94 -90,43 509 315 -38,11
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.844 1.580 16,71 1.815 1,60 12.084 13.934 15,31

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Temmuz ayında 184, Ocak-Temmuz döneminde 8.689   gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Temmuz ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 10.394 şirket ve kooperatifin %85,20’si limited şirket, %12,95’i anonim şirket, %1,85’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,57’si İstanbul, %10,78’i Ankara, %6,69’u İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %18,38 oranında azalmıştır.

 • 2020 yılında toplam 54.773 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 46.629 limited şirket, toplam sermayenin %75,08’ini, 7.323 anonim şirket ise %24,91’ini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %18,38 oranında azalmıştır.

2020 Temmuz Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
MAYIS 2020 Sayı 487 2.951 41 3.479
Sermaye (TL) 329.292.585 1.204.984.700 1.534.277.285
HAZİRAN 2020 Sayı 1.312 2 8.282 123 9.719
Sermaye (TL) 1.816.139.357 1.010.000 3.538.345.250 5.355.494.607
TEMMUZ 2020 Sayı 1.346 8.856 192 10.394
Sermaye (TL) 742.082.899 3.629.122.100 4.371.204.999
  Sayı 7.323 5   46.629 816 54.773
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 5.715.635.028 1.170.000   17.224.760.450   22.941.565.478

2020 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 3.632’si ticaret,  1.593’ü imalat ve 1.280’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.084 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 3.632’si ticaret, 593’ü imalat ve 1.280’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.084’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 902’si inşaat, 314’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 503’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197’si inşaat, 186’sı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 735’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 263’ü ulaştırma ve depolama, 242’si inşaat sektöründedir.

2020 Temmuz ayında kurulan 192 Kooperatifin 97’si Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Temmuz ayında kurulan 192 Kooperatifin 97’si Konut Yapı Kooperatifi, 44’ü İşletme Kooperatifi 17’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Temmuz ayında 912 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Temmuz ayında kurulan 912 yabancı ortak sermayeli şirketin 564’i Türkiye, 58’i İran, 51’i Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 912 yabancı ortak sermayeli şirketin 90’ı anonim, 822’si limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 615’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 265’i Gayrimenkul acenteleri ve 240’ı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 76,77’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
MAYIS 2020 Sayı 20 202 222
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 13.847.258 71.595.000 85.442.258
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 8.370.116 61.478.800 69.848.916
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,45 85,87 81,75
HAZİRAN 2020 Sayı 48 571 619
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 8.954.590 234.400.000 243.354.590
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 5.328.725 192.561.500 197.890.225
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 59,50 82,15 81,32
TEMMUZ 2020 Sayı 90 822 912
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 108.049.976 294.434.200 402.484.176
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 43.857.236 244.417.375 288.274.611
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 40,59 83,01 71,62
TOPLAM 2020 Sayı 481 4.628 5.109
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 472.699.187 1.679.920.400 2.152.619.587
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 289.653.994 1.362.960.950 1.652.614.944
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 61,28 81,12 76,77

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Devamı: Temmuz 2020 Kurulan ve Kapanan Şirketler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas