• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Temmuz 2021 Bireysel Krediler 945 Milyar TL’ye Ulaştı

Temmuz 2021 Bireysel Krediler 945 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Temmuz 2021

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 4,1 trilyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2021 yılının Temmuz ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 4.075 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 3.943 milyar TL’si bankalar, 61 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 38 milyar TL’si finansman şirketleri ve 33 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla 177 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 169 milyar TL’si bankalara; 5 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,4 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 4,2 oldu.

Ticari krediler 3,1 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 14 artarak 3,132 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Temmuz 2021 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 9,6 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6 ile enerji sektörü ve yüzde 5,2 ile toptan ve perakende ticaret ve turizm sektörleri takip etti.

Bireysel krediler 945 milyar TL’ye ulaştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 19 artarak 945 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 30’unu konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,3 puan düşerek yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin1 sayısı 34,5 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,1 milyon kişi artarak 34,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 27,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar2

Temmuz ayında 107 bin kişi ilk defa kredi kartı, 89 bin kişi ihtiyaç kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 15 bin oldu. 82 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 299 milyar TL, Ankara’da 90 milyar TL ve İzmir’de 63 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 28 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

1 Tekil kişi sayısını göstermektedir. Bir kişinin birden fazla bireysel kredisi olması durumunda da ilgili kişi bir kez sayılmaktadır.
2 Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Temmuz 2021 Bireysel Krediler 945 Milyar TL’ye Ulaştı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas