• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Temmuz 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Temmuz 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Temmuz 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

2021’in ilk 7 ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 artış oldu.

 • 2021’in ilk 7 ayında, 2020’nin ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %13,8 kurulan kooperatif sayısı %2,3 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,1 oranında azalmıştır.
 • 2021’in ilk 7 ayında, 2020’nin ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı %10,8 kapanan kooperatif sayısı %13,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,7 oranında azalış olmuştur.

2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %29,6 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %29,6 kurulan kooperatif sayısı %6,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %38,7 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %15,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,2 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %153,5 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %34 azalış oldu.

 • Temmuz 2021’de, Temmuz 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %34 kurulan kooperatif sayısı %41,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %49,2 oranında azalmıştır.
 • Temmuz 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %31,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %29,4 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %1.111,1 oranında artış olmuştur.

2021 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
TEMMUZ 2021 HAZİRAN  2021 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) TEMMUZ 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- TEMMUZ  (7 Aylık)
2020 2021 Değişim   (%)
Kurulan* Şirket 6.735 9.560 -29,6 10.202 -34,0 53.957 61.404 13,8
Kooperatif 112 120 -6,7 192 -41,7 816 835 2,3
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.551 2.532 -38,7 3.053 -49,2 17.274 15.880 -8,1
Tasfiye Şirket 1.053 1.501 -29,9 1.250 -15,8 8.130 9.105 12,0
Kooperatif 99 34 191,2 11 800,0 180 242 34,4
Kapanan** Şirket 1.032 1.226 -15,8 1.505 -31,4 7.251 6.465 -10,8
Kooperatif 109 43 153,5 9 1.111,1 315 273 -13,3
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.302 1.374 -5,2 1.844 -29,4 13.934 12.026 -13,7

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Temmuz ayında 11 Ocak-Temmuz döneminde 21.240 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Temmuz 2021’de Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Temmuz 2021’de kurulan toplam 6.847 şirket ve kooperatifin %84,6’sı limited şirket, %13,7’si anonim şirket, %1,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,2’si İstanbul, %10,3’ü Ankara, %6,0’ı İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %1,1 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 62.239 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 53.200 limited şirket, toplam sermayenin %50,1’ini, 8.190 anonim şirket ise %49,9’unu oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %1,1 oranında azalmıştır.

2021 Temmuz Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
MAYIS 2021 Sayı 601 2 3.877 62 4.542
Sermaye (TL) 1.616.269.925 500.000 1.831.718.000 3.448.487.925
HAZİRAN 2021 Sayı 1.252 2 8.306 120 9.680
Sermaye (TL) 1.499.920.139 1.005.000 3.879.592.150 5.380.517.289
TEMMUZ 2021 Sayı 939 3 5.793 112 6.847
Sermaye (TL) 2.491.407.634 2.100.000 2.826.718.450 5.320.226.084
2021 TOPLAM Sayı 8.190 14   53.200 835 62.239
Sermaye (TL) 24.011.185.916 6.625.000   24.125.367.925   48.143.178.841

Temmuz 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.266’sı ticaret, 1.142’si imalat ve 721’si inşaat sektöründe kurulmuştur. 634 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Temmuz 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.266’i ticaret, 1.142’si imalat ve 721’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 634’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 358’i inşaat, 182’si imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 359’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 204’ü inşaat 127’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat, 134’ü imalat sektöründedir.

Temmuz 2021’de kurulan 112 Kooperatifin 54’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Temmuz 2021’de kurulan 112 Kooperatifin 54’ü Konut Yapı Kooperatifi, 30’u İşletme Kooperatifi 11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Temmuz 2021’de 945 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Temmuz 2021’de kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 524’i Türkiye, 52’si İran, 34’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 945 yabancı ortak sermayeli şirketin 80’i anonim, 865’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.003’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 374’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 370’i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Anonim Limited Genel Toplam
MAYIS 2021 Sayı 52 438 490
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 115.980.703 163.233.500 279.214.203
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 41.695.505 136.586.450 178.281.955
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 35,9 83,7 63,9
HAZİRAN 2021 Sayı 128 1.165 1.293
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 83.840.989 487.357.050 571.198.039
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 75.301.872 398.838.375 474.140.247
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 89,8 81,8 83,0
TEMMUZ 2021 Sayı 80 865 945
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 168.161.000 491.205.000 659.366.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 163.674.236 399.656.600 563.330.836
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 97,3 81,4 85,4
TOPLAM Sayı 701 6.222 6.923
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.541.155.655 2.909.242.050 4.450.397.705
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.357.644.954 2.426.475.925 3.784.120.879
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 88,1 83,4 85,0

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Devamı: Temmuz 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas