• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Temmuz 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Temmuz 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Temmuz 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 1.306 milyon ABD doları azalarak 683 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27.832 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.653 milyon ABD artarak 2.948 milyon ABD doları fazla vermesi etkili olmuştur.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.022 milyon ABD doları artarak 2.984 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Temmuz ayında 1.924 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.749 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.118 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon ABD doları artarak 702 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon ABD doları azalarak 55 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1.030 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.933 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.774 milyon ABD doları ve 195 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 467 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 84 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 301 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 43 milyon ABD doları ve 231 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 6.700 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Devamı: Temmuz 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas