• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Temmuz 2021 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Temmuz 2021 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

Temmuz 2021 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu

  • Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon ABD doları azalarak 173,3 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 110 milyon ABD doları artarak 163,8 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 240 milyon ABD doları azalarak 9,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 777 milyon ABD doları azalışla 20,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 833 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 3 milyon ABD doları azalarak 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,1 milyar ABD doları artarak 9,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 513 milyon ABD doları azalışla 6,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 16 milyon ABD doları artışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar ABD doları azalarak 107,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 412 milyon ABD doları azalarak 9,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %61,0’ının ABD doları, %34,9’unun Euro, %2,3’ünün Türk lirası ve %1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,2’sinin ABD doları, %34,5’inin Euro, %23,8’inin Türk lirası ve % 3,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 163,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %40,7’sini finansal kuruluşların, %59,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,2’sini finansal kuruluşların, %16,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: TCMB

Devamı: Temmuz 2021 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas