• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları

ÖNSÖZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, bünyesinde 2.056.459 esnaf ve sanatkâr, 2999 meslek odası, 82 esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ve 13 mesleki federasyon bulunduran ülkemizin en önemli meslek kuruluşlarından biridir.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; dört yılda bir yapılması gereken esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarımızın seçimli olağan genel kurul toplantıları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

2022 yılı Ocak ayında, odalar ile başlayacak olan genel kurullar, Mayıs ayında birlik, Haziran ayında federasyonlar ile devam edecek ve nihayetinde Eylül ayı içerisinde yapılacak Konfederasyonumuz olağan genel kurul toplantısı ile süreç tamamlanmış olacaktır.

Teşkilatımızın olağan genel kurullarının demokratik bir ortamda, katılımcı bir anlayışla ve tam bir saydamlık içinde yapılacağına inanıyorum.

Genel kurullarda organlar için aday olan mensuplarımız ve arkadaşlarımız, çağdaş demokrasi kültürü ve bilincine sahip bir şekilde bu hizmet yarışının içinde yer almak için çaba göstereceklerdir. Elbette seçimlerin doğal sonucu olarak kimi teşkilat birimlerimizin organ üyeliklerinde değişiklikler olabilecektir. Hizmet amacıyla yapılan bu bayrak yarışında yaşanacak görev değişikliklerinin de teşkilat mensuplarımızca sağduyu ve olgunlukla karşılanacağından eminim.

Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın temeli olan Türk esnaf ve sanatkârına hizmet etmek, onların haklarını korumak, teşkilatımızın kutsal, en önemli ve vazgeçilmez bir görevidir. Seçimler sonrasında camiamız için başlayacak olan bu yeni dönemde, COVİD 19 salgını ve etkilerini de dikkate alarak, esnaf ve sanatkârımıza sunduğumuz hizmetleri daha da artırmamız ve kalitesini yükseltmemiz zorunludur. Bunun için teşkilat birimlerimizin altyapı ve teknik donanımlarını yenileyerek proje bazında çalışmaları, beşeri kaynaklarını geliştirmeleri ve gelirlerini artırmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir değişim sonucunda kurumsal yapımız gelişebilecek ve güçlenebilecektir. Aksi durumda bir meslek kuruluşu olarak kaliteli hizmet üretebilmemiz zor olduğu gibi, sosyoekonomik yapı içerisinde güvenilir ve saygın bir yer edinebilmemiz de mümkün olmayacaktır.

Dünü bugüne, geçmişi geleceğe bağlayan Ahi kültürüne ve felsefesine dayanan geleneksel yapımızı muhafaza edeceğiz, ancak değişimi de daha hızlı bir şekilde özümseyerek hayatımıza geçireceğiz ve ekonomi içerisinde hak ettiğimiz yeri alabilmek için mücadele edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki; üretimin kalitesi, onun için kullanılan insan kaynağının niteliğine bağlıdır. Bu açıdan, teşkilatımızda görev alan genel sekreterler başta olmak üzere tüm çalışanların hizmet içi eğitim ve uygulamalarla niteliklerinin artırılması faydalı sonuçlar doğuracaktır. Böylelikle, hem yaşadığımız çağa uyum sağlayabilmek ve hem de hizmetlerimizi çeşitlendirmek, etkin kılmak ve kaliteli hale getirmek olanağını bulabiliriz.

Bu rehber, genel kurulların demokratik bir ortamda sorunsuz yapılması, bu bağlamda yaklaşan genel kurullar ve özellikle yapılacak seçimler nedeniyle karşılaşılacak bürokratik iş ve işlemlerin kolayca yerine getirilmesi, uygulamada yaşanacak farklılıkları en aza indirerek işlemlerde norm ve standart birliğinin sağlanması, sıkça muhatap kalınacak sorulara doğru ve tutarlı cevapların verilmesi, kısacası muhtemel sorunları en aza indirerek başarılı bir genel kurul ve seçim süreci geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu vesileyle; 2022 yılında yapılacak olağan genel kurullarımızın tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğümüzce Mer-i Mevzuat çerçevesinde güncellenen “Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber” ismini taşıyan bu kitapçığı teşkilatımıza katkı sağlayacağı inancıyla bilginize sunuyoruz.

Saygı, sevgi ve başarı dileklerimle…

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL BAŞKAN

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları Rehberi İçin TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas