• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar

25 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31609

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

MADDE 1 – 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “En az 3 yıldır borsa üyesi olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “yahut en az iki yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış olmak veya en az üç yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “En az bir yıldır borsa üyesi olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya en az bir yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/12/2013 28843
personel programı

Devamı: Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas