• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ticari Nitelikli Kredi Bilgilerinin Toplanması ve Paylaşılmasında Günlük Uygulamaya Geçilmesi

Ticari Nitelikli Kredi Bilgilerinin Toplanması ve Paylaşılmasında Günlük Uygulamaya Geçilmesi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin

Ticari Nitelikli Kredi Bilgilerinin

Toplanması ve Paylaşılmasında

Günlük Uygulamaya Geçilmesine İlişkin

Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülen finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamaktadır. Risk Merkezi aynı zamanda risk bilgilerini üyeleriyle ve gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle paylaşmaktadır.

Risk Merkezi tarafından aşağıdaki başlıklarda bilgi toplanmakta ve paylaşılmaktadır:

– Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacak Bilgileri (KLKR)

– Bireysel Nitelikli Kredi Bilgileri (KRS)

– Ticari Kredi Bilgileri (KRM)

– Çek ve Senet Bilgileri

– Yabancı Para Kredi ve Gelir Bilgileri

– Türev İşlem Bilgileri

– Kredi Sigortası (Alacak Sigortası) Bilgileri

– Derecelendirme Not Bilgileri

Bunlardan “Çek, Senet Bilgileri” ile “Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı” uygulamaları bir süredir günlük bazda sunulmaktadır. Gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren “Ticari Nitelikli Kredi” (KRM) hizmetinde de 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren aylık bildirimden günlüğe geçilecektir. Bu sayede, müşterilerin üyelere olan borç ve ödeme bilgileri günlük olarak izlenebilecek ve değerlendirilebilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Ticari Nitelikli Kredi Bilgilerinin Toplanması ve Paylaşılmasında Günlük Uygulamaya Geçilmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas