• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

1. KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2023/2

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN;

Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden 15/8/2023 tarihinden itibaren erişilebilecek olan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlık tarafından yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.

1. Girişimcilerin, 15/9/2023 günü mesai bitimine kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlık Genel Evrakına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya-ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Girişimcilerin Bakanlığa vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla, bu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilecektir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır.

3. Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebileceklerdir. Ancak, talep edilen her taşınmaz için ayrı Tahsis Şartnamesi bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesinde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecektir.

4. Bakanlığa yapılan başvurular, Bakanlık tarafından Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilecektir.

5. Başvuru yapılan taşınmazlar için, başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılacaktır.

6. Bakanlık tarafından istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat mektubu olarak müzakere sırasında Bakanlık yetkililerine teslim edilecektir.

7. “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2” ücreti 50.000,00.-TL (Ellibin Türk Lirası) olup, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 4100 0100 1745 0348 3170 5528 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİMM” 70.00.01) numaralı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ait hesaba yatırılacak, banka dekontunun açıklama bölümüne, “2023/2 Tahsis Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin “adı/unvanı” yazdırılacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devamı: Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas